ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม(วัดใต้)แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2016 เวลา 09:36 น.)